Kategoria: Kau

Tontti ja rakennustyyppi

Tontin käyttösuunnitelmassa huomioidaan tontin ja yleisen liikenneverkon liittymät tai liittymien mahdollisuus, rakennusten ja mahdollisen ulkovaraston koko ja muoto sekä sijainti tontilla. Liikennejärjestelyissä paitsi sujuvuus, on myös turvallisuus huomioitava alusta saakka. Huomioitavia seikkoja ovat ainakin...

Käyttötarpeen vaikutus

Varaston suunnittelun lähtökohtana on tulevan varaston käyttötarkoitus; minkälaista tavaraa varastoidaan, mitkä ovat tavaravolyymit ja täydennyserien sekä lähtevien erien koot ja toimitusfrekvenssit. Myös ennakoidut muutostarpeet ajan myötä kannattaa huomioida sikäli kuin se on mahdollista. Yleisperiaatteena...

Varastotilojen suunnittelu

Varaston suunnittelussa on kaksi erilaista lähtötilannetta: joko suunnitellaan uusi varasto aivan alusta asti tai olemassa oleviin varasto- tai muussa käytössä olleisiin tiloihin suunnitellaan varasto. Mikäli varasto suunnitellaan kokonaan alusta saakka, on mahdollista valita tarkoitukseen...

Varastointi

Termillä varasto voidaan tarkoittaa varastorakennusta (warehouse) ja –tiloja tai varastossa olevaa tavaraa (stock, inventory). Varastointi puolestaan tarkoittaa varastotoimintaa (warehousing, stock keeping) ja varastotoimintoja (warehouse operations). Liiketoimintana varastointia harjoittavat logistiikkapalveluyritykset tarjoten asiakkailleen varastointipalveluja. Toimitusketjun muut...

Logistiikkapalveluyritykset

Logistiikkapalveluyritys (Logistics Service Provider, LSP) on yritys, joka myy logistiikkapalveluita kysyntä-toimitusketjun yrityksille, jotka ovat ulkoistaneet logistiikkatoimintojaan tai koko logistiikkaprosessinsa. Logistiikkapalveluita ovat kuljetukset kuriiritoimitukset varastointi ja varastonhallinta sisälogistiikka huolinta hankinnat logistiikkaintegraattoritoiminta informaation hallinta kokonaisvaltainen logistiikan...