Kategoria: Tra

Lentorahtikirja (air waybill, AWB)

Lentorahtikirja eli AWB (air waybill), sähköinen lentorahtikirja eli e-AWB (electronic air waybill) toimii rahtikirjan lisäksi myös kuljetussopimuksena. Rahtikirjassa esitetään lentorahdin yleiset ehdot ja siihen merkitään lähettäjän ja vastaanottajan tietojen lisäksi rahdin kuvaus, määrät, mitat,...

Organisaatioita ja toimijoita

Liikenteen tarkastusvirasto Traficom kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmään liittyvistä viranomaistehtävistä Suomessa. Traficom myöntää tarvittavia lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä sekä toimialaa koskevia oikeussääntöjä. Traficom valvoo liikennemarkkinoihin liittyviä tehtäviä sekä liikennejärjestelmää...

Turvattu kuljetusketju

Kaikkeen lentorahtiin on kohdistettava turvatoimia. Turvatoimet voivat olla joko turvatarkastuksia tai rahdin kuljettamista valvotussa ja turvatussa kuljetusketjussa aina lähettäjältä lentoyhtiölle saakka. Jos ketjua ei voida varmistaa tai on syytä olettaa lentorahtina kuljetettavaan tavaraan kohdistuneen...

Lastin käsittely

Lentokoneita operoidaan tiukoin parametrein. Lastauksessa ja sen suunnittelussa on huomioitava lentokoneen saaminen tasapainoon, rahdin tiheys ja sen mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet pistepainojen tasaamiseksi sekä mahdolliset rahdin sidonnat ja tuennat. Rahdin yhteensopivuudet (tai niiden puute) esimerkiksi...

Lentokalusto

Kapearunko-lentokoneet (Narrow Body) Kapearunko-lentokoneet (Narrow Body) muodostavat määrällisesti suurimman lentokoneryhmän. Kapearunkokoneet ovat lentokoneita, joita operoidaan maan tai mantereen sisäisillä lennoilla. Tyypillisesti nämä koneet tunnistaa matkustamon yksinäisestä keskikäytävästä. Kapearunkokoneiden rahtikapasiteetti mitataan pääsääntöisesti sadoissa kiloissa per...

Suomen asema ja ominaispiirteet

Suomen lentorahtitoimintaa ohjaa ja rajoittaa usea erityispiirre. Lentorahdin osalta todellisia operatiivisia lentokenttiä on vain yksi, joka on Helsinki-Vantaan lentoasema. Kohdetarjonnaltaan Helsinki-Vantaa kattaa Aasian ja Euroopan merkittävimmät solmukohdat suorin lennoin, mutta esimerkiksi Euroopan osalta nämä...

Suomen lentoasemaverkosto

Lentoasemaverkosto Suomessa kattaa 21 lentokenttää. Lentoasemaverkostoa ylläpitää käyttäjärahoitteinen valtion osakeyhtiö Finavia Oyj.

Lentokuljetusverkostot

Tänä päivänä lentoyhtiöiden verkostot ovat dynaamisia kokonaisuuksia, joiden muotoa ja tiheyttä säätelevät nopealla syklillä muun muassa kysyntä, Open Skies-politiikka, protektionismi, kustannukset, kehittyvä lentokonetekniikka sekä lentoyhtiöiden allianssit. Lentorahtien globaalit volyymit jakaantuvat huolitsijoiden ja integraattoreiden kesken...

Lentorahdin hinnoittelu

Kysynnän ja tarjonnan suhde on suurin vaikuttava tekijä lentorahdin kustannusrakenteessa. Tämä vaikutus ylittää jopa kuljetusetäisyyden vaikutuksen. Toimitusnopeus muodostuu käytännössä reititysvalinnasta ja reitityksen pohjalta kustannusten muodostuminen määräytyy siten, että niin sanotut suorat lennot (ei välilaskuja)...

Lentokuljetusprosessi

Lentokuljetusten prosessille on luonteenomaista toimijoiden suuri lukumäärä ja muihin kuljetusmuotoihin verrattuna vähäisempi standardointi. Myyjän ja ostajan lisäksi on toimeksiannosta riippuen useita toimijoita. Huolitsijan rooli ketjussa on pääsääntöisesti toimia kuljetuksen järjestäjänä ja linkkinä viranomaisiin (tulli)...