Toimitusketjun alihankintasuhteet

Toimitusketjun hallinnan seurauksena toimittajien ja kaupan välikäsien määrä laskee. Tehdään enemmän yhä harvempilukuisten toimijoiden kanssa. Näitä toimijoita kutsutaan usein partnereiksi eli kumppaneiksi ja toimintamallia partneroinniksi. Kaikki kahdenväliset suhteet eivät toki ole partneruuksia. Kuva 1 luokittelee kumppanuudet kahden kriteerin avulla eli suhteen luonne (x-akseli) ja suhteen tarkoitus (y-akseli).

Kuva 1. Kumppanuuksien eri asteet.

Kun yhteistyö perustuu varsin operatiiviseen tarpeeseen ja on kertaluontoinen tai tilapäinen, sitä kutsutaan tilaaja-toimittajasuhteeksi (vasen alakulma). Sillä ei välttämättä ole jatkuvuutta saati strategista merkitystä kummallekaan osapuolelle. Vastakkaisessa tapauksessa on kyseessä aito kumppanuus (oikea yläkulma). Siinä kumppanilta odotetaan strategista ketteryyttä ja kyvykkyyttä esittää ongelmanratkaisu kumppanilleen. Käytännön esimerkkejä ovat mm. partnerin toteuttama tuotekehitys, uudet valmistusmenetelmät tai vaihtoehtoiset ja kustannustehokkaammat ja laadukkaammat raaka-aineet tai komponentit.