Kuljetusmäärät ja niiden kehitys rautatiekuljetuksissa

Rautateiden markkinaosuus on Suomessa varsin korkea yleiseurooppalaiseen tasoon verrattuna. Keski-Euroopassa rautatiekuljetusten osuus on tavallisesti vain noin 10–15 % kun se Suomessa on perinteisesti ollut noin 25 %. Tämän selittää osittain sekä Suomen teollinen rakenne että maantiede. Markkinaosuus on pysynyt 1980-luvulta lähtien varsin tasaisena vuosivolyymien vaihdellessa.

Rautateiden tavaraliikenne, 2014-2018
20142015201620172018
Tonnit yhteensä (1000)37 00833 39236 16138 46740 721
Kotimaanliikenne22 74220 69221 60922 66224 389
Kansainvälinen liikenne14 26612 70014 55215 80516 332
Tonnikilometrit yhteensä (1 000 000)9 5978 4689 45510 36211 175
Kotimaanliikenne6 3365 8476 1016 5077 096
Kansainvälinen liikenne3 2602 6213 3543 8554 079

Lähde: Väylä.