Kuljetusmäärät ja niiden kehitys rautatiekuljetuksissa

Rautateiden markkinaosuus on Suomessa varsin korkea yleiseurooppalaiseen tasoon verrattuna. Keski-Euroopassa rautatiekuljetusten osuus on tavallisesti vain noin 10–15 % kun se Suomessa on perinteisesti ollut noin 25 %. Tämän selittää osittain sekä Suomen teollinen rakenne että maantiede. Markkinaosuus on pysynyt 1980-luvulta lähtien varsin tasaisena vuosivolyymien vaihdellessa.

Rautatiekuljetusten volyymin kehitys 2007 – 2011

Rautateillä on enimmillään vuonna 2006 kulkenut noin 44 miljoonaa tonnia. Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouden laskusuhdanne vähensi Suomen raskaan teollisuuden tuotantoa ja leikkasi kokonaiskuljetuksia noin 20 %. Tämän jälkeen tasoksi on vakiintunut noin 35 miljoonan tonnin kuljetusvolyymi (Liikennevirasto, Rautatietilasto 2011, 2012). Kuljetuksista noin 60 % on kotimaista, 24 % Venäjän vientiä ja tuontia, 16 % Venäjän transitoa ja alle 1 % läntistä liikennettä.

Rautatiekuljetusten jakauma vuonna 2011 eri tuoteryhmiin kokonaisliikenteessä ja kotimaan liikenteessä

Rautatiekuljetuksista metsäteollisuuden (kemiallinen ja mekaaninen) osuus oli vuonna 2015 noin 57 %, metalli- ja kaivosteollisuuden osuus noin 27 % ja kemianteollisuuden noin 15 %.