Rautatieliikenteen organisaatiot ja roolit

Suomessa vanhan VR:n eli Valtionrautateiden aika loppui vuonna 1995, jolloin VR-Yhtymä Oy perustettiin. Se on tästä lähtien toiminut osakeyhtiömuotoisena, täysin valtion omistamana yrityksenä, jonka pääasiallinen tehtävä on liikenteen operointi.

VR-Yhtymä jakaantuu eri divisiooniin, joita ovat VR Matkustajaliikenne, VR Transpoint ja VR Track. VR Matkustajaliikenne vastaa nimensä mukaisesti matkustajaliikenteen hoidosta, VR Transpoint vastaa tavaraliikenteestä ja VR Track on ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yritys.

Valtionrautateiden perustamisen yhteydessä rataverkon hallinta ja ylläpito erotettiin VR:stä ja siirrettiin silloin perustetulle Ratahallintokeskukselle. Ratahallintokeskus sulautettiin vuonna 2010 perustettuun Liikennevirastoon, joka vastaa kaikkien liikennemuotojen infrastruktuurin ylläpidosta lentoliikennettä lukuun ottamatta. Ratahallintokeskus ja Liikennevirasto ovat molemmat hallinnollisia virastoja, jotka keskittyvät tilaamaan kaikki palvelut muilta palveluntuottajilta, ne eivät tee asioita itse.

Valtion liikennepolitiikasta kokonaisuutena vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö, jonka linjauksia Liikennevirasto toteuttaa. Liikenneviraston pääjohtaja raportoi liikenneministerille.

Vuonna 2006 perustettiin EU:n vaatimuksesta Rautatievirasto, joka toimii rautatiejärjestelmän turvallisuutta valvovana viranomaisena, sääntelyelimenä ja rautatiejärjestelmän eurooppalaista yhteentoimivuutta kehittävänä tahona.

Rautatievirasto yhdistettiin muiden liikennemuotojen valvontavirastojen kanssa TraFiksi vuonna 2010 samaan aikaan Liikenneviraston perustamisen kanssa. TraFi antaa rautatieliikenteeseen sekä radanpitoon liittyvien määräysten annosta ja valvonnasta.

Suomen rataverkko on ollut avoinna tavaraliikenteen kilpailulle vuodesta 2007 lähtien, mutta toistaiseksi uusia operaattoreita verkolle ei ole VR:n lisäksi tullut. Operoinnin edellytyksenä oleva turvallisuustodistus on toistaiseksi myönnetty kahdelle yritykselle, Imatralaiselle Ratarahdille ja Pieksämäkeläiselle Proxion Trainille. Ratarahdin on määrä aloittaa kaupallinen liikenne vuoden 2013 aikana ja Proxionin mahdollisesti vuonna 2014.